ŚP. Kol. Jerzy Szpura

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku
       - jest pamięć po Nim”…                                                              M. L. King

 

Śp. Kol.  inż. Jerzy Szpura    
ur. 1923 – zm. 2001

Absolwent Politechniki Łódzkiej 1968 roku

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1946 roku

Pracownik Zakładu Energetycznego Płock oraz Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1946 roku. Do 1939 roku ukończył 2 klasy Gimnazjum im.Władysława Jagiełły. W 1948 roku ukończył Technikum Elektryczne, w 1963 roku rozpoczął Studia Zaoczne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej – uzyskując w 1968 roku tytuł inżyniera elektryka. W strukturze Oddziału Płockiego SEP pełnił liczne funkcje społeczne: w latach 50-tych będąc Skarbnikiem Oddziału, w latach 60-tych i 70-tych Księgowym Oddziału, zaś w latach 1984-1987 Prezesa Oddziału Płockiego SEP.

W okresie pełnienie funkcji Prezesa Oddziału Płockiego SEP w 1986 roku zorganizował Zebranie Centralnej Komisji Kół SEP na temat: „Oddziaływania SEP na poprawę stanu BHP w Zakładach Energetycznych”, co przyniosło mu duże uznanie w skali krajowej.

Był ponadto Przewodniczącym Oddziałowej Sekcji Energetycznej w latach 1975 - 1989, Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w latach 1970 – 1996, oraz Członkiem Komisji Historycznej NOT w Płocku w latach 1972 – 1989.

Za aktywną działalność społeczną w SEP i NOT został odznaczony: Srebrną Honorową Odznaką SEP w 1961 roku, Srebrną Honorową Odznaką NOT w 1978 roku, Złotą Odznaką Honorową SEP w 1987 roku, Złotą Odznaką Honorową NOT w 1989 roku oraz Złotym Krzyżem Zasługi w 1990 roku.

Przez 40 lat swojej pracy zawodowej pracował w Wydziale Ruchu Zakładu Energetycznego Płock jako dyspozytor, a następnie Kierownik Zakładowej Dyspozycji Ruchu  (ZDR).

Będąc już na emeryturze napisał cztery rozdziały książki: „Historia i Współczesność Elektroenergetyki na Mazowszu Płockim” oraz był współautorem publikacji "50 lat SEP na Mazowszu". Napisał również: „ Bilans i Credo Życia” – swój szczegółowy życiorys, gdzie określał swoją dewizę postępowania: „Miłuj bliźniego jako siebie samego”. Przyznawał, że jest to trudne, ale szczytne w realizacji, zmienia bowiem barwę widzianego świata. Ponad 50 lat śpiewał w płockich chórach.

Zmarł w dniu 4 kwietnia 2001 roku. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Płocku. Żegnała go rodzina oraz liczne grono przyjaciół, kolegów z pracy i stowarzyszenia.

W pamięci pozostał jako bardzo uczciwy, sprawiedliwy, życzliwy, uczynny, kulturalny, uprzejmy i religijny człowiek oraz ceniony specjalista elektroenergetyk.

 

Cześć jego Pamięci !

 

Cmentarz Komunalny w Płocku: Sektor X1, Rząd 7, Grób nr 4 52°34'10.7"N 19°43'42.6"E