ŚP. Kol. Józef Wereda

 

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku- jest pamięć po Nim”…                         M. L. King

                                      Józef WEREDA (1931-2021) 

Śp. Kol. Józef urodził się  15 marca w 1931 roku w Majdanie Mokwińskim na Wołyniu w rodzinie rolniczej. Okres II wojny światowej był dość dramatyczny dla niego z uwagi na przerwanie nauki w szkole podstawowej, aresztowanie w marcu 1940 ojca i wysyłkę na Sybir, gdzie zmarł oraz liczne przeprowadzki: I-sza Komunia w Annopolu w 1940r, wyjazd do Konstantynopola w 1943 roku, w 1944 roku do Niemiec do pracy.

Z wykształcenia mgr inż. elektryk  Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej oraz pedagogiczne w zakresie średnim zdając maturę w Liceum Pedagogiczne w Kwidznie. Po szkole średniej musiał podjąć pracę otrzymując „nakaz pracy” oraz skierowanie na zaoczne studia WSP w Łodzi – które zostały przerwane z uwagi na służbę wojskową.

Propagował wiedzę w zakresie elektryki jako nauczyciel i wychowawca oraz dyrektor, nauczając elektrotechniki i przedmiotów zawodowych m.in. w Zasadniczej Szkole Zawodowej, jak w Technikum Elektrycznym w Płocku. Jako główny energetyk w zakładach przemysłowych w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzyniu, Bardeckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Bardo na Śląsku aktywnie rozwijał zainteresowanie wśród współpracowników zainteresowania elektryką, jak również sam inicjował liczne usprawnienia w zakresie efektywnego wykorzystania energii elektrycznej. Od 1970 roku do odejścia na emeryturę związany z Zakładem Energetycznym w Płocku na stanowiskach: Specjalisty ds. rozwoju sieci i urządzeń elektrycznych w Wydziale Rozwoju, Kierownika Wydziału BHP, Projektanta oraz Samodzielnego referenta ds. stażystów, co między innymi wynikało z jego właściwego dydaktycznego podejścia i zasobu wiedzy jaki posiadał.

Wieloletni Prezes Oddziału SEP: Oddziału Mazowieckiego SEP w latach 1973-1977 (dawna nazwa oddziału płockiego) oraz Prezesa Oddziału Płockiego w latach 1990-1998 przez dwie kolejne kadencje. Wyróżniał się  wieloletnią działalnością w Oddziale i Zarządzie Oddziału, jako wychowawca licznych pokoleń elektryków i propagator energetyki i nowoczesnych rozwiązań z nią związanych.  W latach 70- tych aktywnie uczestniczył w reorganizacji Oddziału Płockiego SEP w związku ze zmianą struktury administracyjnej i w konsekwencji zmian organizacyjnych SEP w tych latach. Przeprowadził reorganizację polegającą na  wydzieleniu Oddziału Ciechanowskiego i Ostrołęckiego z Oddziału Płockiego SEP oraz przejęcia z Oddziału Łódzkiego Kół terenowych Miflex oraz EMIT. Zorganizował nowe koła SEP w Płockim Kombinacie Budowlanym, w Fabryce Maszyn Żniwnych, w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku, w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w Biurze Projektów MZRiP w Płocku, w fabryce POLAM w Gostyninie oraz Rejonie Energetycznym Kutno Zakładu Energetycznego Płock.

Za swoją działalność społeczną  otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia: srebrną odznakę Honorową SEP, złotą oraz najwyższą Szafirową w 2016 roku. W 2009 roku otrzymał godność Seniora SEP, w 2014 roku tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Płockiego SEP oraz tytuł Członka Honorowego SEP przez Delegatów XXXIX NWZD SEP z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w  dniu 7 czerwca 2019 roku

Działał również  w organizacji NOT m.in. w komitecie budowy Domu Technika przy NOT, oraz wsparciu jej działalności jako Członek Rady, w tym Komisji Organizacji  i Odznaczeń co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyznaniu odznak honorowych srebrnej i złotej NOT.

 Cześć jego pamięci !

 

 Opracował: Bogusław Grzelak

Cmentarz Komunalny w Płocku: Sektor J1, Rząd 8, Grób nr 3  52°34'12.5"N 19°43'47.6"E


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osobiste wspomnienia - z życia kol. Józefa Weredy:

1.  Blaski i cienie munduru

2.  Wspomnienie o Mieczysławie Gospodarzu - wywiad

 „Uważam, jeżeli coś się pamięta przeszło 70 lat, to zasługuję na ochronę od zapomnienia” - J.W.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jego życie i pasje
(Przepraszamy, ale niestety wiele stron jest już niedostępnych - w najbliższemu czasie będą podlinkowane, artykuły z archiwum)

  1. http://ksi.kresy.info.pl/pdf/numer00.pdf
  2. http://wolyn.org/index.php/turystyka-sentymentalna/25-turystyka-sentymentalna/32-sentymentalna-podro-do-krainy-beztroskiego-dziecistwa.html
  3. http://wdonajski.prv.pl/WOLYN/wolyn_J_Wereda_wsp.html
  4. https://ksi.btx.pl/index.php/barwy-kresow/436-boze-narodzenie-w-1939-r-na-wolyniu
  5. http://ksi.kresy.info.pl/pdf/numer10.pdf
  6. http://ksi.kresy.info.pl/pdf/numer35.pdf
  7. http://www.ckj.edu.pl/lp/13_zjazd/biuletyn_13_zjazd_06-2006.doc
  8. http://www.sep.com.pl/infosepik/2008-2009/infosepik_2009_77.pdf
  9. http://www.sep.com.pl/infosepik/2014/infosepik_2014_766.pdf
  10. https://rodzina.wiara.pl/doc/3436188.Wojna-a-po-niej-milosc