ŚP. Kol. Daniel Jakubiak

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku

                             - jest pamięć po Nim”…                         M. L. King

 

Ś.P. Damian Jakubiak

ur. 1927 – zm. 2006

Damian Jakubiak podjął pracę w energetyce płockiej bezpośrednio po powrocie z oflagu, w którym przebywał w latach 1939-45 po dostaniu się do niewoli jako żołnierz polski broniący Ojczyzny w 1939 roku. Jesienią 1946 roku z inicjatywy pracowników  energetyki płockiej, inżynierów: Wacława Czarnowskiego, Jerzego Cybulskiego, Tadeusza Drzewieckiego, Damiana Jakubiaka, Wiktora Maślika, Zygmunta Sałacińskiego i Zbigniewa Zimowskiego został zorganizowany Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w Płocku.Czterdziestu sześciu pierwszych członków wybrało Pierwszego Prezesa Oddziału inż. Jerzego Cybulskiego i Sekretarza inż.. Damiana Jakubiaka. Od tamtego momentu Damian Jakubiak uczestniczył czynnie w działalności SEP, a płocki Oddział czynnie włączył się w działalność Energetyki Mazowieckiej. Wymienić należy tu dwa wielkie przedsięwzięcia w energetyce jakim były: elektryfikacja oraz poszukiwanie kadry. Rocznie elektryfikowano 200 wsi na terenie całego kraju. Była to działalność nie mająca sobie równej w innych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego w Polsce. Równolegle z bardzo dynamicznym rozwojem energetyki płockiej rosło zapotrzebowania na kadrę energetyczną. Przy współpracy SEP zorganizowana dziesiątki i setki szkoleń, kursów i wreszcie szkołę, kształcącą przyszłych energetyków. Wymienione działania spotkały się z wielkim poparciem Damiana Jakubiaka. Pełnienie funkcji Dyrektora Naczelnego Zakładu Energetycznego Płock przez prawie ćwierć wieku (od X.1951 do 31.XII.1975) i wielka życzliwość dla działalności SEP umożliwiło zorganizowanie wiele odczytów i prelekcji rozszerzających wiedzę i umiejętności energetyków. Intensywna rozbudowa Zakładu Energetycznego Płock, budowa nowych Rejonów i Posterunków bardzo często była związana z powołaniem nowych Rejonowych Kół SEP (Ostrołęka, Sierpc, Gostynin, Mława). Damian Jakubiak przez cały czas swojej pracy zawodowej, był czynnie związany z SEP-em. Za działalność społeczną na rzecz tej organizacji został wyróżniony Srebrną i Złotą Odznaką SEP (1964r). Jako społecznik, działacz SEP spełniał bardzo ważną funkcję wychowawczą, był wzorem pracownika oraz obywatela, o czym w SEP aktualnie nieco zapomniano. Był wzorem godnym naśladowania dla wszystkich, niezwykle punktualny, rzetelny i odpowiedzialny. Miałem okazję pracować z Damianem Jakubiakiem. Nigdy nie chorował, nigdy nie korzystał z żadnych służbowych przywilejów czy urządzeń do celów prywatnych. Jego gabinet stał otworem dla wszystkich pracowników – starał się wszystkim pomóc i chronił zakład, organizację SEP i poszczególnych pracowników przed zakusami i wpływami politycznymi. Podziwiałem jego pryncypialność i odwagę w formułowaniu stanowiska. Miałem w życiu wielu szefów, kierowników, dyrektorów i ministrów – dla mnie Damian Jakubiak był osobą, której bardzo dużo zawdzięczam i której jestem wielki szacunek za postawę którą reprezentował. Pracował w bardzo trudnych czasach, przez 24 lata na stanowisku Dyrektora w newralgicznym przedsiębiorstwie. To właśnie Jemu zawdzięcza energetyka mazowiecka i płocka, jak i SEP osiągnięcie znaczącej pozycji w skali kraju. Dziękuję Ci Damianie za to wszystko czego mnie nauczyłeś. Pozostaniesz na zawsze w mojej pamięci jako wzór człowieka, pracownika, dyrektora i szefa.

Część Jego Pamięci !

 

 

Opracował: Jacek Szykie