ŚP. Kol. Henryk Wodnicki

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku

                          - jest pamięć po Nim”…                         M. L. King

 

Ś.P. inż. Henryk Wodnicki

ur.1911 – zm.1988

Inżynier Henryk Wodnicki pozostawił w naszej pamięci niezatarty ślad dzięki swojej pracy dla dobra miasta Płocka i SEP Oddziału w Płocku. Już w 1945 roku czynnie włączył się w organizowanie Biura Samodzielnego Zakładu Rozdzielczego, które później przekształciło się  w Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazowieckiego /ZEOM/. Kolega Wodnicki współorganizował także  koło SEP, które w roku 1946 weszło w skład Oddziału Mazowieckiego SEP w Płocku. Ponadto w latach 1945-46 pełnił funkcję kierownika technicznego Elektrowni w Radziwiu przyczyniając się do jej odbudowy i uruchomienia.

Ponieważ Mazowsze odczuwało brak średniej kadry technicznej postanowił współuczestniczyć w jej pozyskaniu i od połowy 1945 roku włączył się do kształcenia młodzieży w szkole zawodowej zorganizowanej przez ZEOM i FMŻ w Płocku jako wykładowca podstaw elektrotechniki.

W latach 1958-77 był kierownikiem Wydziału Rozwoju Sieci, działał też społecznie przewodnicząc od 1968 roku pracom Komisji Bytowej SEP, której zadaniem było niesienie pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Za aktywną działalność na rzecz odbudowy Elektrowni, jak tez i sieci elektroenergetycznej na Mazowszu został odznaczony w 1972 roku Srebrną Odznaką SEP. W dniu 13.03.1973 został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego OM SEP, jednak ze względu na stan zdrowia po kilku tygodniach zrezygnował z pełnienie tej funkcji w dniu 25.05.1973. W dniu 19.02.1981 roku inż. Henryk Wodnicki za całokształt pracy został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Inżynier Henryk Wodnicki w naszej pamięci pozostanie na zawsze jako dobry kolega i człowiek bez reszty oddany pracy zawodowej i społecznej.

Cześć jego pamięci.

 

Opracował: Wiesław Nyckowski