ŚP. Kol. Ryszard Jędrzejewski

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku
       - jest pamięć po Nim”…                                                              M. L. King

 

 

Śp. mgr inż. Ryszard Jędrzejewski 

ur. 1927 – zm. 2006

Członek SEP od 1959 roku, członek Oddziałowej Komisji Egzaminacyjnej od 1959 roku. Prezes Oddziału Mazowieckiego SEP w latach 1964 -1972. Absolwent Politechniki Gdańskiej, wieloletni pracownik Zakładu Energetycznego w Płocku.

Jako Prezes Oddziału troszczył się o rozwój Oddziału, przyjął 52 nowych członków SEP. Założyciel i organizator Kół Terenowych SEP: w Ostrołęce w 1966r, w Elektromontażu w 1970r, Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych, Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągu Naftowego PERN w Płocku. W swojej działalności merytorycznej organizował kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Organizował interesujące odczyty dla członków SEP i pracowników Zakładu Energetycznego Płock, m.in. odczyt profesora Skowrońskiego na temat „Kołoelektryka”. Członek Oddziałowej Komisji Egzaminacyjnej SEP. Wykładowca na Kurasach organizowanych przez SEP w Technikum Elektrycznym w Płocku.  Za swoją działalność został uhonorowany Srebrną Odznaką NOT w 1966 roku, Srebrną Odznaką SEP w roku 1969. Nadmienić należy, że soją działalność w Stowarzyszeniu umiał łączyć z sumienną i odpowiedzialną pracą zawodową w Zakładzie Energetycznym Płock, pełniąc obowiązki m.in. inspektora eksploatacji, organizatora Wydziału Służb Technicznych, Kierownika Rejonu Energetycznego, Kierownika Eksploatacji i Kierownika Wydziału Rozwoju.  Będąc na emeryturze od 1990 roku utrzymywał więzi koleżeńskie, uczestniczył w spotkaniach emerytów i seniorów Oddziału Płockiego SEP.

W dniu 6 kwietnia 2005 roku odszedł na zasłużony wieczny odpoczynek. Pochowany w Komorowie w miejscu zamieszkania jedynej córki. W pogrzebie oprócz rodziny uczestniczyli koledzy z ZE Płock, Oddziału SEP i Kombatanci AK.

Pozostaje w pamięci, jako człowiek: kulturalny, skromny, religijny, sumienny, uczynny, życzliwy, koleżeński i odpowiedzialny o wysokiej wiedzy i umiejętnościach inżynierskich.

 

Cześć jego Pamięci!