ŚP. Kol. Stanisław Jeremicz

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku

                      - jest pamięć po Nim”…                         M. L. King

 

Ś.P. inż. Stanisław Jeremicz

ur.1901 – zm. 1993

Urodził się w 29-11-1901 roku w Warszawie, zmarł w 1993 roku w Płocku.W 1926 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. W 1928 roku wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Warszawskim. Działalność w SEP w naszym terenie rozpoczął po przyjściu do pracy w Zakładzie Energetycznym Płock w 1952 roku. Wcześniej w 1946 roku współorganizował Oddział Mazowiecki SEP. W latach 1954 -1964 pełnił funkcję Prezesa Oddziału. Aktywnie działał w zakresie kształcenia elektryków na organizowanych kursach oraz jako nauczyciel w istniejących szkołach zawodowych.

Za pracą w SEP otrzymał: Srebrną Odznakę Honorową  SEP w 1959 roku, Złotą Odznakę Honorową SEP w 1961 roku, zaś w 1984 roku Złotą Odznakę Honorową NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) i został wpisany do Księgi Zasłużonych dla NOT w Płocku.

W swojej działalności zawodowej w latach:

1932 – 1939 pracował w elektrowni Jabłonne,
1940 – 1945 w elektrowni Marackiej,
1945 – 1952 w Zjednoczeniu Energetyki w Warszawie,
1952 – 1961 w Zakładzie Energetycznym w Płocku jako Inspektor ds. Zabezpieczeń,
1961 -1969 w ZE Płock jako Inspektor przeciwawaryjny,
1969-1971 w ZE Płock w Ośrodku Informacji Telefonicznej
30.04.1971  zakończył pracę zawodową i przeniósł się na emeryturę.

W pamięci Kolegów pozostał jako: życzliwy, uczynny, uprzejmy, kulturalny i ceniony specjalista elektryk ( w pierwszych latach po wojnie). Bardzo wielu pracowników ZE Płock było uczniami zacnego Ś.P. inż. Stanisława Jeremicza.

Cześć Jego Pamięci

 

Opracował: Józef Wereda