ŚP. Kol. Zbigniew Wilicki

… „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku
                                                                                       - jest pamięć po Nim”…                         M. L. King

                                         Zbigniew WILICKI (1937-2021)

Członek Stowarzyszenia od 1974 roku. W latach 1998-2002 Prezes Oddziału Płockiego SEP. Od początku życia zawodowego związany z energetyką, był wieloletnim pracownikiem Energetyki Płockiej m.in. od 1955 roku Wydziału Zabezpieczeń, kierownikiem Wydziału RST (Rejonowych Służb Technicznych) oraz od 1998 roku do odejścia na emeryturę Dyrektor Rejonu Energetycznego w Płocku. Autor wielu rozwiązań technicznych oraz wdrożeń w tym m.in. z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Aktywny społecznie – w latach 80-tych i 90-tych działał w Radzie NOT, zaś w Zarządzie Płockiego Oddziału SEP od 1986 roku, aż do śmierci w lutym 2021 roku. Podczas ostatniej kadencji 2018-2022 jako Członek Zarządu odpowiedzialny za kontakt z emerytowanymi pracownikami Energetyki Płockiej i seniorami SEP. Odznaczony m.in. w 2017 roku Szafirową Odznaką SEP, Medalem im. M. Pożaryskiego, Medalem 100-lecia SEP, Medalem 70-lecia Oddziału Płockiego SEP.

 

Cześć jego pamięci !

Opracował: Bogdan Majewski

Cmentarz Rzymskokatolicki w Płocku Al. Kobylińskiego  52°33'04.6"N 19°40'53.1"E