O nas

W czerwcu 1919 r odbył się I-szy Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników. Uchwałą zjazdu powołano Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich oparte na przygotowanym przez Sekcję Krakowską statucie dla ogólnopolskiej organizacji elektryków. Komitet organizacyjny zjazdu stanowili: Kazimierz Gnoiński, Bolesław Jabłoński, Roman Podoski , Mieczyław Pożaryski, Mieczysław Sikorski i Kazimierz Szpotański. W zjeździe uczestniczyło 358 osób z ponad 40 miast. Do SEP przystąpiły cztery koła: Warszawskie, Lwowskie, Krakowskie i Łódzkie. Prezesem został Mieczysław Pożaryski. Zarząd pod jego przewodnictwem opracował statut zatwierdzony już w sierpniu 1919 r. 

Oficjalnym początkiem działania stowarzyszenia jest data 9 czerwca 1919 roku.

Władzami i organami stowarzyszenia są:
Zarząd Główny SEP,
Organ opiniodawczy,
Główna Komisja Rewizyjna SEP,
Główny Sąd Koleżeński SEP,
Komisja Wyborcza WZD,
Organ Wykonawczy SEP.

Stowarzyszenie ma strukturę oddziałową i liczy 50 Oddziałów z Ośrodkami Rzeczoznawstwa przy niektórych z nich.

Znakiem stowarzyszenia jest prawnie chroniony znak o poniższym kształcie:

 Strona głowna Stowarzyszenia: http://www.sep.com.pl/

 

Dane kontaktowe do Oddziałów SEP                                                                               SEP Facebook