Z życia SEP

  1. Poniżej linki z informacją dostępną również na stronie głównej Stowarzyszenia  "Tydzień w SEP" Najważniejsze wydarzenia jakie odbyły się w danym tygodniu jak również dostęp do materiałów historycznych:
    Tydzień w SEP - Aktualności - SEP
  2. Istnieje możliwość otrzymywania newslettera bezpośrednio na skrzynka mailową, w tym celu należy podać email na stronie sep.com.pl. bezpośredni  LINK