ŚP. Kol. Mieczysław Gospodarz

 

   … „ Największa wartość, która pozostaje po człowieku

                                                                                         -    jest pamięć po Nim”…                         M. L. King

                   Mieczysław GOSPODARZ (1930 – 2020)

 

Od 2001 roku Zasłużony Senior SEP. Wstąpił do SEP w 1952 roku jako młody inżynier elektryk. Od początku czynnie działający w Oddziale Mazowieckim, a później w Oddziale Płockim SEP. Przez wiele lat członek Zarządu Oddziału pełniący również funkcję zastępcę Prezesa Oddziału SEP. Zajmował się obszarem szkoleń i kształcenia elektryków, szczególnie w początkowym okresie w którym zapotrzebowanie na elektryków w gospodarce było bardzo duże. Podejmował wiele inicjatyw społecznych w tym obszarze. W 1958 roku objął funkcję Przewodniczącego nowo powstałej Komisji Egzaminacyjnej w Oddziale, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 51 lat, do 2009 roku. Za swoją działalność społeczną w SEP odznaczony m.in. w 2017 roku Szafirową Odznaką Honorową oraz Medalem z okazji 70-lecia Oddziału Płockiego SEP. Po przejściu na emeryturę aktywnie działał w Oddziałowym Kole Seniora integrując środowisko naszych seniorów.

 

Cześć Jego Pamięci !

 

Opracował: Mariusz Pawlak

Wspomnienie o Mieczysławie Gospodarzu -  w kilku słowach Józef Wereda

 

Cmentarz Rzymskokatolicki w Płocku Al. Kobylińskiego  52°33'06.8"N 19°40'51.2"E