Ludzie oddziału płockiego

Ludzie związani z Płockim Oddziałem SEP

  1. Kol. Józef Wereda - Honorowy Prezes Oddziału Płockiego SEP
    historia opowiedziana własnymi słowami

  2. Kol. Jacek Szyke - Prezes Oddziału Płockiego SEP (1978-84)
    Podstawowe informacje, działalność i ciekawostki

 


 

 Wspomnienia o kolegach, którzy już odeszli: 

                                                            … „ Aby nigdy wiatr cmentarny
                                                             Nie rozwiał ślady Ich zasług”… Wł. Syrokomla

         Poczet zasłużonych Kolegów jest zbiorem otwartym – wpisuje się do niego zmarłych znakomitych i ofiarnych Kolegów w pracy społecznej.  Obecne i przyszłe pokolenia są spadkobiercami dorobku swych poprzedników.
Powinno być troską żyjących o to, aby nie uronić niczego z wartości, które przekazali nam przodkowie. Dlatego czyny przodków i pamięć o Nich należy utrwalać i pielęgnować.
Pragnę aby ten skromny zbiór wspomnień pośmiertnych naszych zacnych Kolegów był zachętą do ofiarnej pracy w  Oddziale Płockim SEP żyjących kolegów. Mam nadzieję że gdy Wy będziecie seniorami to będziecie kontynuować i uzupełniać poczet zamarłych zasłużonych członków SEP. - J.Wereda

  1. Ś.P. Kol. Jerzy Szpura - wspomnienie

  2. Ś.P. Kol. Jerzy Rynkiewicz - wspomienie

  3. Ś.P. Kol. Ryszard Jędrzejewski -  wspomnienie