Ludzie oddziału płockiego

Ludzie związani z Płockim Oddziałem SEP

 1. Kol. Jacek Szyke - Prezes Oddziału Płockiego SEP (1978-84)
  Podstawowe informacje, działalność i ciekawostki

 


 

 Wspomnienia o kolegach, którzy już odeszli: 

                                                            … „ Aby nigdy wiatr cmentarny
                                                             Nie rozwiał ślady Ich zasług”… Wł. Syrokomla

        "Poczet zasłużonych Kolegów jest zbiorem otwartym – wpisuje się do niego zmarłych znakomitych i ofiarnych Kolegów w pracy społecznej.  Obecne i przyszłe pokolenia są spadkobiercami dorobku swych poprzedników.
Powinno być troską żyjących o to, aby nie uronić niczego z wartości, które przekazali nam przodkowie. Dlatego czyny przodków i pamięć o Nich należy utrwalać i pielęgnować.
Pragnę aby ten skromny zbiór wspomnień pośmiertnych naszych zacnych Kolegów był zachętą do ofiarnej pracy w  Oddziale Płockim SEP żyjących kolegów. Mam nadzieję że gdy Wy będziecie seniorami to będziecie kontynuować i uzupełniać poczet zamarłych zasłużonych członków SEP." - J.Wereda

 1. Śp. Kol. Jerzy Szpura - wspomnienie

 2. Śp. Kol. Józef Wereda - wspomnienie
 3. Śp. Kol. Jerzy Rynkiewicz - wspomienie

 4. Śp. Kol. Ryszard Jędrzejewski -  wspomnienie

 5. Śp. Kol. Henryk Wodnicki - wspomnienie

 6. Śp. Kol. Daniel Jakubiak - wspomnienie

 7. Śp. Kol. Stanisław Jeremicz - wspomnienie

 8. Śp. Kol. Edmund Michalski - wspomnienie

 9. Śp. Kol. Jerzy Stępień - wspomnienie

 10. Śp. Kol. Mieczysław Gospodarz - wspomnienie
 11. Śp. Kol. Zbigniew Wilicki - wspomnienie

   

 

       Kol. Józef Wereda - Honorowy Prezes Oddziału Płockiego SEP, Członek honorowy SEP